|

Tarpaulin ng Inyong Lingkod

Ito po ang mga tarpaulin ng inyong lingkod, Ing Malugud, na ipamimigay sa mga gustong sumuporta. Ilagay po natin sa loob ng inyong mga bakuran.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba