|

Talakayan kina PLTCOL KAREN CLARK COP, SINSP FRANCISCO O SERGIO JR, Candaba BFP, Punong-Barangay ng Paralaya Jaime Gumabon at Paralaya Barangay Council

Ang Inyo pong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque, kasama ng aking anak, Kon. Ramj Maglanque, habang nakikipagtalakayan kina PLTCOL KAREN CLARK COP, SINSP FRANCISCO O SERGIO JR, Candaba BFP, Punong-Barangay ng Paralaya Jaime Gumabon at Paralaya Barangay Council.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba