Skip to main content
|

Seremonya ng Pagsasalin ng Katungkulan

Mga kuhang larawan sa ginanap na Seremonya ng Pagsasalin ng Katungkulan.

Official Website of Candaba