Skip to main content
|

SABADO DE GLORIA

Ginugunita sa araw na ito ang pagkahimlay ng katawan ni Hesus mula sa pagkapako sa Krus. Ito ang araw sa pagitan ng pagkapako niya sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay.

Official Website of Candaba