Skip to main content
|

Surrendered Rolex Watch

Nakakagalak namang malaman ang nangyari sa Funnside Ningnangan-Candaba. Noong isang araw po, habang naglilinis si Vergel Carlos, ay may nakita po siyang relo sa upuan. Itinabi po muna ito ni Vergel at nagpatuloy sa paglilinis. Nang matapos siya sa kanyang gawain ay noon niya ibinigay sa Manager ang relong kanyang nakita. Tinawagan ni Mgr. Russel Perez ang customer upang ipabatid sa customer na tumawag, na may isinurender na relo sa kanya. Bumalik sa Ningnangan ang customer upang makuha niya ang nahulog niyang relo, ito po ay Rolex . Si G. Vergel Carlos po ay mula po sa barangay Talang. Pagpapalang higit para sa iyong katapatan, Vergel.

Official Website of Candaba