Skip to main content
|

Rest in Peace , Reverend Father Aristotle B. Dela Cruz

Ang pakikiramay po ng Inyong Lingkod, Mayor Rene E. Maglanque, sa mga naulilang kapamilya, kamag-anak, kaibigan at ka-Parokya ni Rev. Fr. Aris.
Maraming salamat po sa pagkakaibigan.
Ipagdasal po natin ang katahimikan ng kanyang kaluluwa.

Official Website of Candaba