|

Posthumous Award o Parangal kay yumaong Konsehal Norma Balatbat na unang naupo bilang Konsehala

Ang paggawad po ng Posthumous Award o Parangal kay yumaong Konsehal Norma Balatbat na unang naupo bilang Konsehala, sa pagkawalay ng kanyang asawa, si Kon. Anselmo Balatbat, noong 1995. Nahalal po siya bilang Primera Konsehala sa tatlong termino: 1998-2001, 2001-2004 at 2004-2007. Isang karangalan po na hanggang ngayon ay nananatili sa kanyang pangalan.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba