|

Pinagkalooban po ng Wheelchair, Walker at Tungkod ang ating mga kababayang Candabeño na may karamdaman, PWD at Senior Citizens

Pinagkalooban po ng inyong lingkod, Coun. Ramj Maglanque ng Wheelchair, Walker at Tungkod ang ating mga kababayang Candabeño na may karamdaman, PWD at Senior Citizens na lubos nating minamahal upang makatulong at makapagbigay ginhawa sa kanilang pangaraw-araw na pamumuhay.❤️

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba