|

PABATID

Nais pong ipaabot ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque, na half-day lamang po ang Munisipyo. Ang mga Paaralan naman po ay walang pasok, Public at Private, mula Pre-School hanggang College na nakatayo ang kani-kanilang mga gusali sa Candaba, November 29, 2022.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba