Skip to main content
|

ORATIO IMPERATA LABAN KARING KALAMIDAD

ORATIO IMPERATA LABAN KARING KALAMIDAD
O lubus mayupayang Ibpa, tatas mi la ring pusu mi keka king kapasalamatan
para karing makapagmulalang lelangan mu, kareti kayabe kami,
para king kalingapan mu a mamie kekami karing kailangan mi,
at para king kabiasnan mu
a mumugit king daralanan ning meto sikluban.
Tatanggapan mi la ring kasalanan mi laban keka
at karing sablang lelangan mu.
E kami meging mayap a katiuala ning yatu.
E mi ya pekaintindian ing kautusan mung pamangasiua king yatu.
Ing makapadurut kekami ya ngeni ing magdusa pauli ning mali ming kararaptanan,
at ngeni pupupulan mi ing pamanabusu at kealan masabal mi.
Ing global warming atiu ne busal mi. Ding bagyu, albug, pamamakbung ring buklan,
at aliua pang kalamidad lalu lang darakal at sisikan.
Lalapit kami keka, O malugud a Ibpa mi,
at manigapung kapatauaran para karing kasalanan mi.
Pagparalampu mi, king ding kaluguran mi at ing pikapagalan ming atangkang pibandian
ing mikabus ibat king banta ning kalamidad, natural at gauang-tau.
Pagamu-amu mi keka ing gauan mu kami ngan responsabling katiuala ning lelangan mu,
at maganaka ampon mapaniaup a siping-bale karing atiu king pamangailangan.
Amen.
Virgen de los Remedios,
Indu ning Kapaldanan,
king nanu mang kasakitan,
ipanalangin mu kami!
Santo Cristo del Perdon y Caridad,
Guinu ming mapamakalulu,
uling malugud ka kekami,
king Ibpa, ipamilatan mu kami!

Official Website of Candaba