|

Nakasama po ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque, ang ilan sa mga kapwa ko Alkalde sa Pampanga

Nakasama po ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque, ang ilan sa mga kapwa ko Alkalde sa Pampanga, at amin pong tinalakay ang mga Proyekto ng bawat isa, at ipinahayag ang maidudulot ng aming mga proyekto sa pag-asenso ng Lalawigan ng Pampanga.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba