|

Nagmonitor po ang Team ng Menro Candaba sa mga trash trap na ipinalagay natin sa karatig barangay ng Bulacan

December 27, 2022 – Nagmonitor po ang Team ng Menro Candaba sa mga trash trap na ipinalagay natin sa karatig barangay ng Bulacan. Salamat po sa Konseho ng Barangay Hinukay , sa kanilang pakikipagtulungan upang masolusyunan ang suliranin sa basurang dumadaloy sa irigasyon. Subalit sa kasamaang palad, tinanggal po ang trash trap dahil hindi po nakipagtulungan ang ibang karatig barangay. Tayo po ay muling makikipagpulong sa MENRO ng Baliwag upang matulungan po tayo sa bagay na ito. Salamat po.

 

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba