|

MEASLES OUTBREAK RESPONSE IMMUNIZATION

Bilang pagtugon sa naitalang kaso ng Measles o Tigdas nagsagawa ng Measles Outbreak Response Immunization (MORI) sa lahat ng barangay noong August 22-26, 2022.
Nag-ikot sa iba’t-ibang barangay at nagbigay bakuna para sa sakit na Measles o Tigdas sa edad 9-59 na buwan na bata.
Lagi natin tandaan: “Libre, ligtas at epektibo ang mga bakuna para sa bata.”
Kaya naman, “Walang Batang Maiiwan, Walang Batang Candabeño ang hindi mababakunahan.”

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba