Skip to main content
|

Maaari Na Po Makadaan Ang Anumang Uri Ng Sasakyan sa San Agustin Main Road at Candaba to San Miguel Road | As of 6:30 am Wednesday, August 9, 2023

Ibayong pag-iingat parin po mahal kong Candabeño ❤️
#IngMalugud
#councilorramjmaglanque
Official Website of Candaba