|

Konsehal Ramj Maglanque ay dumalaw po sa iba’t-ibang Barangay Evacuation Centers ng ating Bayan

Ang anak po ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque, na si Konsehal Ramj Maglanque ay dumalaw po sa iba’t-ibang Barangay Evacuation Centers ng ating Bayan. Dinalhan po niya ng lugaw ang mga Evacuues at siya ay naglaan ng oras upang makausap sila.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba