|

Konbinienteng Paraan ng Pagbayad ng Business Permit, Cedula at Iba pa

Sa pagdalaw po nina G. Ruel S. Hernandez,
Business Development Officer at kanyang kasama sa Titan Technologies Corporation o E-Boss. Kanila pong binuksan ang paksa hinggil sa maaaring maitulong ng kanilang Tanggapan, para sa mas konbinienteng paraan ng pagbayad ng Business Permit, Cedula at iba pang bayarin sa ating Pamahalaang Bayan upang makatulong sa ating mga kababayan. Sina MTO Officer Alan Manalastas, Assistant Municipal Treasurer Mark Turla at PESO Officer Agnes A. Tarrobal ang kanilang nakatalakayan hinggil dito.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba