|

“KARDING” REACHES SUPER TYPHOON CATEGORY AFTER A PERIOD OF EXPLOSIVE INTENSIFICATION

LUMAKAS pa ang bagyong Karding na sa ngayon ay nasa Super Typhoon category na. Tutumbukin nito ang ating rehiyon kaya’t inaabisuhan ang lahat upang maghanda sa paparating na malakas na hangin at ulan.
Mag-ingat po tayong lahat!

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba