|

Happy Birthday sa aking Mapagmahal na Inda

Happy Birthday sa aking mapagmahal na inda na sa akin ay umaruga. Kung anuman ako ngayon, iyon ay dahil sa kanyang pagsisikap na ako ay mapagtapos.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba