Skip to main content
|

HAPPY BIRTHDAY, CANDABA MAYOR Ing Malugud from Congresswoman Lorna Silverio

HAPPY BIRTHDAY, CANDABA MAYOR Ing Malugud!
Nawa’y biyayaan ka pa ng kalakasan ng ating Panginoon upang patuloy ka pang makapag-bigay serbisyo sa mga mamamayan ng Candaba. Narito lamang kami ng iyong mga kaibigan handang sumuporta sa iyong mga magagandang layunin para sa mga mamamayan ng Candaba.
Muli, isang taos pusong pagbati. I hope your special day brought lots of happiness, love and fun. You deserve them.
#TitaLornaSilverio

Official Website of Candaba