|

HAPPY BIRTHDAY, CANDABA MAYOR Ing Malugud from Congresswoman Lorna Silverio

HAPPY BIRTHDAY, CANDABA MAYOR Ing Malugud!
Nawa’y biyayaan ka pa ng kalakasan ng ating Panginoon upang patuloy ka pang makapag-bigay serbisyo sa mga mamamayan ng Candaba. Narito lamang kami ng iyong mga kaibigan handang sumuporta sa iyong mga magagandang layunin para sa mga mamamayan ng Candaba.
Muli, isang taos pusong pagbati. I hope your special day brought lots of happiness, love and fun. You deserve them.
#TitaLornaSilverio

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba