|

Dinalaw po ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque, si G. Benny D. Antiporda, ang Administrador ng NIA

Dinalaw po ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque, si G. Benny D. Antiporda, ang Administrador ng NIA, upang idulog ang nagiging suliranin ng ating magsasaka sa patubig. Ang naging tugon po niya ay kanila itong pag-aaralan ng mga NIA Engineers at ito ay bibigyan ng kaukulang solusyon.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba