Skip to main content
|

CONGRATULATIONS TO ALL NEW HUSBAND AND WIFE!

Pahalagahan ninyong mag-asawa ang Singsing, bilang Simbolo ng walang hanggang pag-ibig ninyong mag-asawa. Tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin.

Official Website of Candaba