|

CONGRATULATIONS TO ALL NEW HUSBAND AND WIFE!

Pahalagahan ninyong mag-asawa ang Singsing, bilang Simbolo ng walang hanggang pag-ibig ninyong mag-asawa. Tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba