Skip to main content
|

Congratulations and Best Wishes Mr. and Mrs. Mallari

Nawa’y gabayan kayo ng Diyos tungo sa maligaya at matibay na pagsasama. Hangad ko po na magkaroon kayo ng masagana at masayang pamilya.❤️
Congratulations and Best Wishes Mr. and Mrs. Mallari.❤️
#ramjmaglanque
Ing Malugud

Official Website of Candaba