Skip to main content
|

Candaba Town Fiesta: Variety Show

Inanyayahan po kayong manood ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque, sa isa pong Variety Show.

Official Website of Candaba