Skip to main content

Pulong upang pag-usapan ang mga proyektong kailangan ng ating bayan upang makapang-akit ng investment na magbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan

Official Website of Candaba