Skip to main content

Ang pagdalaw ni G. Edwin Buita upang ipaabot sa kaalaman ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque ang pinaplano nilang proyekto

Official Website of Candaba