Skip to main content

Ang pag-aasawa ay isang walang hanggang pagsasamahan na pinagtitibay ng respeto sa isa’t-isa.

Official Website of Candaba