Skip to main content

Ang pag-aasawa ay isang habang-buhay na pagsasama

Official Website of Candaba