Skip to main content

Ang Kasalukuyang Kalagayan po ng Pampanga River, na Makikita sa Dating Tulay. Mag-iingat po Sana ang Lahat

Official Website of Candaba