Skip to main content

Ang Kasalukuyang Kalagayan po ng Pampanga River, na Makikita sa Candaba Cut-off Channel. Mag-iingat po Sana ang Lahat

Official Website of Candaba