Skip to main content

Ang isa pang barangay na binahaginan ng Relief bags ng SAGIP KAPAMILYA ay ang barangay Pulong Gubat

Official Website of Candaba