|

Ang pagdalaw po ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque sa Senado

August 1, 2022. Ang pagdalaw po ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque sa Senado, upang maisumite ang mga proyektong aking ipinapakiusap para sa ating bayan. Kasama ko pong dumalaw sa Senado si Coun. Ramj Maglanque.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba