|

Ang pagdalaw ni G. Edwin Buita upang ipaabot sa kaalaman ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque ang pinaplano nilang proyekto

Ang pagdalaw ni G. Edwin Buita upang ipaabot sa kaalaman ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque ang pinaplano nilang proyektong handog ng The Fraternal Order of Eagles – Philippine Eagles (Makisig Matikas Eagles Club). Nakipag-ugnayan din sila kay MSWDO Myline Gatbonton Biccay at PWD Focal Person Macri Dela Peňa David.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba