Skip to main content
|

Ang pag-aasawa ay isang walang hanggang pagsasamahan na pinagtitibay ng respeto sa isa’t-isa.

Ang pag-aasawa ay isang walang hanggang pagsasamahan na pinagtitibay ng respeto sa isa’t-isa.

Official Website of Candaba