|

Ang pag-aasawa ay isang habang-buhay na pagsasama

Kailangan ang pagtanaw sa hinaharap. Ang pag-aasawa ay dapat na may matibay na mga pundasyon upang tumagal ito at maging kasiya-siya. Patuloy ninyong iparamdam sa isa’t-isa ang katapatan.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba