Skip to main content
|

Ang pag-aasawa ay isang habang-buhay na pagsasama

Kailangan ang pagtanaw sa hinaharap. Ang pag-aasawa ay dapat na may matibay na mga pundasyon upang tumagal ito at maging kasiya-siya. Patuloy ninyong iparamdam sa isa’t-isa ang katapatan.

Official Website of Candaba