Skip to main content
|

Ang New Agrarian Emancipation Act

Nilagdaan ni Kagalang-galang na Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. Ang batas pong ito ay nagkokondena sa may P58 billion na naging pagkakautang ng may 600,000 na mga benepisyarong magsasaka mula sa Land Reform Program na pumapasailalim sa Presidential Decree 27. Ang paglagda po ay nasaksihan ng ating 2 kababayang magsasaka na sina G. Felino Guevarra Estacio na mula sa barangay Mandasig, at G. Matias Mangilit, Jr. ng barangay Pasig, na naging saksi din ng ito ay unang nilagladaan ni yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos, Sr.

Official Website of Candaba