Skip to main content
|

Ang kasal ay isang sagradong katibayan na pinag-isa ng Diyos

Ang kasal ay isang sagradong katibayan na pinag-isa ng Diyos ang dalawang nag-iibigan, at Ito ay pinagtibay ng batas at ng Diyos at ng mga taong naging saksi sa mga pangakong pinagsumpaan ng dalawang pusong nagmamahalan, kaya’t walang sinuman ang may karapatang paghiwalaying ang dalawang taong ikinasal.

Official Website of Candaba