|

Ang kasal ay isang sagradong katibayan na pinag-isa ng Diyos

Ang kasal ay isang sagradong katibayan na pinag-isa ng Diyos ang dalawang nag-iibigan, at Ito ay pinagtibay ng batas at ng Diyos at ng mga taong naging saksi sa mga pangakong pinagsumpaan ng dalawang pusong nagmamahalan, kaya’t walang sinuman ang may karapatang paghiwalaying ang dalawang taong ikinasal.

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba