|

Ang Candaba Municipal Infirmary po ay magkakaroon po ng bagong daanan papunta sa loob ng Ospital. Sumunod po sana tayo sa pagbabagong nabanggit sa Paunawang nakalathala

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba