Skip to main content
|

Ang Alkalde Rene E. Maglanque ay Taos-pusong Nagpapasalamat sa Pagtangkilik sa Pagbubukas ng Funside Ningnangan-Candaba

Ipinapa-abot po ng Inyong Lingkod, Alkalde Rene E. Maglanque, ang taos-pusong pagpapasalamat sa inyo pong lahat na tumangkilik sa pagbubukas ng Funnside Ningnangan-Candaba. Sana po ay magkita-kita po tayong muli at ipagpatuloy ang inyong suporta sa Funnside Ningnangan-Candaba.

Official Website of Candaba