|

3rd Batch SPES Payout Tuesday (December 20, 2022)

Attention: 3rd Batch SPES Payout
Tuesday (December 20, 2022)
Call time 11:00am
Bring (2) xerox ID and latest COR
No representative
Wear red t- shirt
MAC covered court
*Paki hanap po ang pangalan ninyo kung kayo po ay may DOLE counterpart
*Tandaan ang inyong number sa payout. Magka-iba ang listahan ng LGU at ang LGU-DOLE payout
*Mauna po mag pay-out ang LGU bago ang DOLE
*Dumating sa itinakdang oras.
*Kumain ng heavy lunch bago pumunta sa payout.
Merry Christmas and Happy New Year to all!

About us

Actually, Candaba Swamp was a lake-part of a chain of lakes that included Lake Canarem in Tarlac and Magabol Swamp in Pangasinan, both of which have also dried ....


Municipality of Candaba is a 1st class Municipality in the Province of Pampanga, Philippines.

webexample@webmail.com

Tel: (045) 409-0831

Poblacion, Candaba, Pampanga

© 2021 Municipality of Candaba, Province of Pampanga. All rights reserved.
Official Website of Candaba